? ??????????????Sunset City? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??59 Grabs Today. 1294 Total Grabs. ???
???Get the Code?? ?? ?????Colors Collide? ????? ?????? ???Rating: 5.0 (2 Ratings)??55 Grabs Today. 972 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy t CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Tuesday, 26 May 2009

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

Kajian tindakan adalah satu kaedah membentuk persoalan, mengumpul dan menganalisis data dan mereka rancangan yang mana dapat dimanfaatkan oleh para guru.

Ianya boleh dipraktikkan oleh guru, pengetua, kaunselor, atau pemegang amanah yang lain untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengajaran, operasi sekolah dan pengejaran berkesan.

Komponen penting dalam kajian tindakan ini adalah pengkaji memahami maklumat dan kegunaan data berbanding kajian secara tradisional.

Model kajian secara tradisional juga telah membuktikan kegagalan terhadap pengajaran yang mana kurangnya kesesuaian keatas bilik darjah.

secara keseluruhannya, kajian tindakan terbahagi kepada 3 langkah utama.
langkah pertama adalah dengan mengenalpasti topik atau fokus utama.Apabila fokus utama dicapai, persoalan2 kajian akan dikemukakan.

Langkah kedua adalah untuk mengumpul dan menganalisis data.
Langkah ketiga adalah merancang tindakan. Keputusan kajian akan digunakan untuk memperhalusi dan memperbaiki amalan.

0 comments: